top of page
“Hollandser kan bijna niet”, de meeste schilderijen van Martin zijn zee, strand en duin gerelateerd. Martin is vaak te vinden op het strand om inspiratie op te doen. Weer of geen weer, op het strand is er altijd leven. Het zijn de beelden in zijn gedachten die hij vertaald vrij op het doek. Het werk van Martin is opvallend kleurrijk, eigentijds en eigenzinnig waardoor elk werk uniek is. Naar het werk van Martin kan je vol verwonderingkijken, zijn werk spreekt tot ieders verbeelding. Het werk van Martin kan worden bestempeld als groots en rijk, het vraagt naar meer en komt uit zijn hart. Al zijn werken zijn op een of andere manier herkenbaar aan zijn eigenzinnige stijl die niet geheel volgens het boekje tot stand is gekomen. Martin werkt graag experimenteel en gebruikt veel ongebruikelijke elementen en materialen in zijn werk. Zand, stof, lijm en betonpoeder komen regelmatig terug in zijn werk.
“It is almost impossible to get more Dutch”, mostof Martin’s paintings are related to the sea, beachand dunes. Martin can often be found on the beachfor inspiration. Rain or shine, there is always life onthe beach. It is the images in his mind that he freelytranslates on the canvas.Martin’s work is strikingly colorful, contemporaryand quirky, making each work unique. You can lookat Martin’s work in amazement, his work appeals toeveryone’s imagination.Martin’s work can be described as grand and rich,it asks for more and comes from his heart.All his works are in one way or another recognizableby his idiosyncratic style that was not created entirelyby the book. Martin likes to work experimentallyand uses many unusual elements and materials inhis work. Sand, dust, glue and concrete powderregularly appear in his work.